HomeO nama

O nama

Geoistra d.o.o. je društvo za geodetsko – katastarske poslove i inženjersku geodeziju. Tvrtka je  relativno mlade dobi, ali s velikim  iskustvom na području same geodetske djelatnosti i geodetskog savjetovanja, geodetskog praćenja, izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, elaborata vodova, elaborata iskolčenja, izrade posebnih geodetskih podloga, elaborata etažiranja, elaborata legalizacije objekata i stručno savjetovanje u vezi s istim itd.

Samom poslu pristupamo ozbiljno, a naša misija je  zadovoljstvo klijenata. Naglasak je stavljen na efikasnost, stručnost i brzinu! Kon­stant­nim stručnim usavrša­van­jem  nas­to­jimo  nado­građi­vati sebe, naša znanja i vješ­tine, te što kvalitet­nije surađi­vati sa našim pos­to­jećim i novim kli­jen­tima.

 

 

 

 

4